2013
08.29

Ps /2013

Raport zawiera się w poniższych załącznikach:

2013
08.20

RB 23/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.08.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2013
08.19

RB-W 22/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 19.08.2013r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie (...) Czytaj dalej

2013
08.16

RB 21/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, że na podstawie komunikatu prasowego opublikowanego przez Dom Maklerski Amerbokers S.A. powziął informację o wynikach wezwania na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu (...) Czytaj dalej

2013
08.08

RB-W 20/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 7 sierpnia 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu poprzez dodanie art. 12 ust. 5 (...) Czytaj dalej