2013
09.27

RB-W 26/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26 września 2013r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydane w dniu 18 września 2013r.

Emitent informuje, że Sąd (...) Czytaj dalej

2013
09.12

RB 25/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.09.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęły cztery zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej oraz przez Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o (...) Czytaj dalej

2013
09.11

RB-W 24/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.09.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie (...) Czytaj dalej