2013
12.28

RB 29/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 27.12.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły łącznie cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej