2014
01.30

RB 7/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.01.2014 r.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A.
Liczba (...) Czytaj dalej

2014
01.30

RB 8/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30.01.2014 r.

2014
01.16

RB 5/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty kwartalne będą publikowane przez spółkę w roku 2014 w następujących terminach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku w dniu (...) Czytaj dalej

2014
01.14

RB 4/2014

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym (...) Czytaj dalej

2014
01.14

RB 3/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie informuje, że w dniu 13.01.2014 r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki jest 4.890.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. (...) Czytaj dalej

2014
01.13

RB 2/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2013.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2013 stanowi (...) Czytaj dalej

2014
01.02

RB 1/2014

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.01.2014 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej