2014
02.25

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 211/14 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd (...) Czytaj dalej

2014
02.20

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią (...) Czytaj dalej

2014
02.17

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. na podstawie otrzymanego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach powziął informację o rejestracji w dniu 13.02.2014 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd (...) Czytaj dalej