2014
03.27

RB 20/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, w dniu 26.03.2014 r. wypowiedział zawartą w dniu 18.06.2012 r. umowę na pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. – Oddział Dom Maklerski PKO Banku (...) Czytaj dalej

2014
03.25

RB 19/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Elkop S.A. w (...) Czytaj dalej

2014
03.25

RB 18/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Elkop S.A. w (...) Czytaj dalej

2014
03.25

RB 17/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza o nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o (...) Czytaj dalej

2014
03.25

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Zarząd Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Zarządu organów Emitenta w (...) Czytaj dalej

2014
03.25

RB 15/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2014
03.25

RB 14/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez (...) Czytaj dalej

2014
03.20

Raport przedstawiono w załącznikach:

2014
03.20

Raport przedstawiono w załącznikach:

2014
03.04

Zarząd ELKOP S.A w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 03.03.2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 249/14 w przedmiocie wymiany – scalenia – akcji Spółki.

W związku ze zmianą wartości (...) Czytaj dalej