2014
05.26

RB 31/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.05.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2014
05.26

RB 30/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.05.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2014
05.26

RB 29/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.05.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2014
05.16

Raport bieżący nr 28/2014

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2014 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44.

Pełna treść (...) Czytaj dalej

2014
05.14

Raport opublikowano w załączniku:

(...) Czytaj dalej

2014
05.14

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 14.05.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie IFEA Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Płocku o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (...) Czytaj dalej

2014
05.14

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie informuje, że w dniu 14.05.2014 r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A w Płocku jako pożyczkobiorcą.

Umowa pożyczki opiewa na kwotę 5.600.000,00 zł i zawarta została na okres od dnia (...) Czytaj dalej

2014
05.08

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.05.2014 r. wraz ze spółkami: FON S.A. w Płocku, Atlantis S.A. w Płocku oraz Investment Friends Capital S.A. w Płocku jako założycielami, zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą IFEA Sp. z (...) Czytaj dalej