2014
06.24

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.06.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka (...) Czytaj dalej

2014
06.24

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.06.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka (...) Czytaj dalej

2014
06.24

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.06.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka (...) Czytaj dalej

2014
06.12

Raport bieżący nr 34/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12.06.2014 roku.

Załączniki:

2014
06.12

Raport bieżący nr 33/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 roku.

Akcjonariusz: DAMF (...) Czytaj dalej