2014
08.28

Raport bieżący nr 51/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez (...) Czytaj dalej

2014
08.28

Raport bieżący nr 50/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez (...) Czytaj dalej

2014
08.28

Raport bieżący nr 49/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez (...) Czytaj dalej

2014
08.28

Raport półroczny P 2014

Raport opublikowano w załącznikach:

2014
08.18

Raport bieżący nr 48/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 18.08.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od Pana Damiana Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST (...) Czytaj dalej

2014
08.14

Raport bieżący nr 47/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 14.08.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od Pana Mariusza Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako akcjonariusz spółki DAMF (...) Czytaj dalej

2014
08.13

Raport bieżący nr 46/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 13.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy (...) Czytaj dalej

2014
08.13

Raport bieżący nr 45/2014

Zarząd Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 13.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w (...) Czytaj dalej