2014
09.25

Raport bieżący nr 59/2014

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 25.09.2014 r. zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp. z o.o. z dnia (...) Czytaj dalej

2014
09.04

Raport bieżący nr 57/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 04.09.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Patrowicz dotyczące pośredniego zwiększenia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako (...) Czytaj dalej

2014
09.03

Raport bieżący nr 56/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 03.09.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Damiana Patrowicz dotyczące pośredniego zwiększenia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako akcjonariusz (...) Czytaj dalej

2014
09.03

Raport bieżący nr 55/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2014
09.02

Raport bieżący nr 54/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2014
09.02

Raport bieżący nr 53/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2014
09.02

Raport bieżący nr 52/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku. DAMF INVEST S.A. jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia (...) Czytaj dalej