2014
10.31

Raport bieżący nr 73/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od pana Mariusza Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania:

ZAWIADOMIENIE

Jako akcjonariusz spółki DAMF (...) Czytaj dalej

2014
10.31

Raport bieżący nr 72/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od pana Damiana Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania:

ZAWIADOMIENIE

Jako akcjonariusz spółki DAMF (...) Czytaj dalej

2014
10.31

Raport bieżący nr 71/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku dot. Ujawnienia stanu posiadania:

ZAWIADOMIENIE

Jako akcjonariusz (...) Czytaj dalej

2014
10.31

Raport bieżący nr 67/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r.
W wyniku omyłki technicznej do raportu nr 67/2014 opublikowanego przez Emitenta w dniu 30.10.2014 r. (...) Czytaj dalej

2014
10.30

Raport bieżący nr 69/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014 r. uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 67/2014 r. z dnia 30.10.2014 r. informuje co następuje.

Zarząd (...) Czytaj dalej

2014
10.30

Raport bieżący nr 68/2014

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.10.2014 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2014
10.30

Raport bieżący nr 67/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajny Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30.10.2014 roku.

Załączniki:

2014
10.30

Raport bieżący nr 66/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycia aktywów znacznej wartości, niniejszym informuje, że w (...) Czytaj dalej

2014
10.15

Raport bieżący nr 63/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 14.10.2014 r., wybrała podmiot GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 20 A, zarejestrowaną w Sądzie (...) Czytaj dalej

2014
10.13

Raport bieżący nr 62/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.10.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej