2014
11.28

Raport bieżący nr 90/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.10.2014 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014 (...) Czytaj dalej

2014
11.28

Raport bieżący nr 89/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.10.2014 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 roku

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz (...) Czytaj dalej

2014
11.20

Raport bieżący nr 88/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.11.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2014
11.18

Raport bieżący nr 87/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014 r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia (...) Czytaj dalej

2014
11.18

Raport bieżący nr 86/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014 r. uzyskał spłatę należności wynikającej z umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 25.09.2014 r. o zawarciu, (...) Czytaj dalej

2014
11.17

Raport bieżący nr 84/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło 6 zawiadomień złożonych przez:

Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Zarząd Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie (...) Czytaj dalej

2014
11.17

Raport bieżący nr 83/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.11.2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich (...) Czytaj dalej

2014
11.14

Raport bieżący nr 81/2014

Uzupełnienie Informacji podanych raportem 66/2014 z dnia 30.10.2014 r. – Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w uzupełnieniu informacji podanych do (...) Czytaj dalej

2014
11.14

Raport bieżący nr 80/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 14.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły dwa zawiadomienia: Pana Mariusza Patrowicz i Pana Damiana Patrowicz o Ujawnieniu Stanu Posiadania o następującej treści:

Pan (...) Czytaj dalej

2014
11.14

Raport bieżący nr 79/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 14.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści:

Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy (...) Czytaj dalej