2014
12.16

Raport bieżący nr 97/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2014
12.16

Raport bieżący nr 96/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2014
12.16

Raport bieżący nr 95/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych (...) Czytaj dalej

2014
12.15

Raport bieżący nr 94/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 11.12.2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 (4619) pozycja 16508 ukazało się ogłoszenie Spółki w sprawie obniżenia kapitału (...) Czytaj dalej

2014
12.01

Raport bieżący nr 92/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2014
12.01

Raport bieżący nr 91/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.12.2014 r. w biurze Monitora Sadowego
i Gospodarczego Emitent złożył wniosek o publikację ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej (...) Czytaj dalej