2015
01.31

Raport bieżący nr 3/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty kwartalne będą publikowane przez spółkę w roku 2015 w następujących terminach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 (...) Czytaj dalej

2015
01.22

Raport bieżący nr 2/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.01.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2015
01.05

Raport bieżący nr 1/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 05.01.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej