2015
03.31

Raport bieżący nr 13/2015

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy (...) Czytaj dalej

2015
03.31

Raport bieżący nr 12/2015

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy (...) Czytaj dalej

2015
03.31

Raport bieżący nr 11/2015

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy (...) Czytaj dalej

2015
03.31

Raport bieżący nr 10/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 31.03.2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę
w przedmiocie zaakceptowania przedstawionego przez Zarząd zamiaru podziału Emitenta poprzez wydzielenie części majątku Emitenta i (...) Czytaj dalej

2015
03.30

Raport bieżący nr 9/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.03.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 30.03.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2015
03.26

Raport bieżący nr 8/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 26.03.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2015
03.26

Raport bieżący nr 7/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2015 r. zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends S.A. w Płocku (KRS 0000143579) jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.03.2015 (...) Czytaj dalej

2015
03.18

Raport roczny R 2014

Raport został opublikowany w załącznikach:

2015
03.16

Raport bieżący nr 6/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 13.03.2015 r. sprawozdania finansowego spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2014, Zarząd (...) Czytaj dalej