2015
04.08

Raport bieżący nr 15/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że na wniosek Emitenta w związku z umorzeniem 3.143.172 akcji Emitenta o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 30.03.2015 r. w dniu 08.04.2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów (...) Czytaj dalej

2015
04.08

Raport bieżący nr 14/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.04.2015 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o umorzeniu akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich (...) Czytaj dalej