2015
05.27

Raport bieżący nr 20/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2015
05.20

Raport bieżący nr 18/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.05.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2015
05.15

Raport bieżący nr 17/2015

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS (...) Czytaj dalej

2015
05.12

Raport Q/2015

Raport opublikowano w załączniku:

(...) Czytaj dalej

2015
05.07

Raport bieżący nr 16/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 26.03.2015 r. informuje, że pożyczkobiorca spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku (KRS 0000143579) w dniu 06.05.2015 r. dokonała spłaty całości (...) Czytaj dalej