2015
06.30

Raport bieżący nr 28/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku.

Załączniki:

2015
06.30

Raport bieżący nr 27/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2015
06.25

Raport bieżący nr 26/2015

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje stanowisko odnośnie planowanego podziału Spółki.

Załącznik:

2015
06.25

Raport bieżący nr 25/2015

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki – Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (...) Czytaj dalej

2015
06.09

Raport bieżący nr 23/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach (...) Czytaj dalej

2015
06.03

Raport bieżący nr 21/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C .
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego (...) Czytaj dalej