2015
12.21

Raport bieżący nr 47/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego w Płocku na dzień 01.12.2015 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części (...) Czytaj dalej

2015
12.21

Raport bieżący nr 45/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 45/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie treści uchwał podjętych na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane (...) Czytaj dalej

2015
12.21

Raport bieżący nr 46/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku:
(...) Czytaj dalej

2015
12.21

Raport bieżący nr 45/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 (...) Czytaj dalej

2015
12.18

Raport bieżący nr 44/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu
o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015 r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015 r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (...) Czytaj dalej

2015
12.18

Raport bieżący nr 43/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015 r. do Spółki wpłynęła informacja, że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015 r. (...) Czytaj dalej

2015
12.01

Raport bieżący nr 42/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r.
Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r. (...) Czytaj dalej

2015
12.01

Raport bieżący nr 41/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w (...) Czytaj dalej