2016
01.12

Raport bieżący nr 2/2016

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2016 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał (...) Czytaj dalej

2016
01.04

Raport bieżący nr 1/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu
w dniu 04.01.2016 r., wybrała podmiot MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA, z siedzibą przy ul. Brukselskiej 44 lok. 9, 03-973 Warszawa, (...) Czytaj dalej