2016
02.17

Raport bieżący nr 3/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 17.02.2016 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy umowy z dnia (...) Czytaj dalej