2016
03.30

Raport bieżący nr 5/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 30.03.2016 r. powziął informację,
że w dniu 22.03.2016 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (...) Czytaj dalej

2016
03.15

Raport roczny R 2015

2016
03.07

Raport bieżący nr 4/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem sprawozdania finansowego spółki IFEA Sp. z o.o.
za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu (...) Czytaj dalej