2016
04.29

Raport bieżący nr 16/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29.04.2016 r., Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP S.A. na kolejną kadencję, niniejszym (...) Czytaj dalej

2016
04.29

Raport bieżący nr 15/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 29.04.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 16 – 20 ZWZ z dnia 29.04.2016 r. postanowiło o (...) Czytaj dalej

2016
04.29

Raport bieżący nr 14/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku.

Załączniki:

2016
04.29

Raport bieżący nr 13/2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2016
04.19

Raport bieżący nr 11/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2016 r. w ramach umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Pożyczkobiorca – spółka DAMF Invest S.A. w Płocku KRS 0000392143 dokonała częściowego wcześniejszego zwrotu kwoty (...) Czytaj dalej

2016
04.14

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 5/2016
z dnia 30.03.2016 r. informuje, że w dniu 14.04.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w (...) Czytaj dalej

2016
04.11

Raport bieżący nr 9/2016

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem http://www.elkop.pl/?sub=walne w zakładce Relacje Inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze (...) Czytaj dalej

2016
04.05

Raport bieżący nr 8/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 05.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na (...) Czytaj dalej

2016
04.05

Raport bieżący nr 7/2016

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem http://www.elkop.pl/?sub=walne w zakładce Relacje Inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze (...) Czytaj dalej

2016
04.01

Raport bieżący nr 6/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2016 r. na godzinę 09:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego (...) Czytaj dalej