2016
12.28

Raport bieżący nr 26/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 28.12.2016 r. Emitent zawarł Aneksy do dwóch Umów pożyczek zawartych ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_.

Emitent informuje, że w dniu 28.12.2016 r. zawarł z Pożyczkobiorcą (...) Czytaj dalej

2016
12.28

Raport bieżący nr 25/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28.12.2016 roku.

Załączniki:

2016
12.28

Raport bieżący nr 24/2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28.12.2016 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2016
12.01

Raport bieżący nr 22/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.12.2016 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej