2017
01.23

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I (...) Czytaj dalej

2017
01.17

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r.

W wyniku omyłki technicznej do raportu nr 7/2017 opublikowanego przez Emitenta w dniu 17.01.2017 r. (...) Czytaj dalej

2017
01.17

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.01.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy (...) Czytaj dalej

2017
01.16

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę (...) Czytaj dalej

2017
01.16

Raport bieżący nr 5/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęło cztery zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o (...) Czytaj dalej

2017
01.13

Raport bieżący nr 4/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.01.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanych (...) Czytaj dalej

2017
01.13

Raport bieżący nr 3/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.01.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia:

1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zmiany posiadania akcji Emitenta z bezpośredniej na (...) Czytaj dalej

2017
01.12

Raport bieżący nr 2/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 12.01.2017 r. do spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000392143_ w trybie § 3 ust. 17 lit. c_ Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej

2017
01.04

Raport bieżący nr 1/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zawiadomienia w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta oznaczonego numerem 27/2016.

Emitent niniejszym dokonuje korekty nadanej temu (...) Czytaj dalej

2017
01.03

Raport bieżący nr 27/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.01.2016 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego (...) Czytaj dalej