2017
02.27

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu (...) Czytaj dalej

2017
02.27

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za rok obrotowy 2016,
Zarząd Emitenta w dniu 27.02.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016 r. odpisu z tytułu (...) Czytaj dalej

2017
02.22

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.02.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Marianny Patrowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELKOP S.A. Rezygnacja Pani Marianny Patrowicz została złożona ze (...) Czytaj dalej

2017
02.17

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.02.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...) Czytaj dalej

2017
02.08

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.02.2017 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w przedmiocie zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.

Zarządu Krajowego Depozytu (...) Czytaj dalej