2017
03.31

Raport bieżący nr 26/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2017
03.31

Raport bieżący nr 25/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 31.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o., w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2017
03.24

Raport bieżący nr 24/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o., w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2017
03.22

Raport bieżący nr 23/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2017
03.22

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2017
03.22

Raport bieżący nr 21/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2017
03.22

Raport bieżący nr 20/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu (...) Czytaj dalej

2017
03.17

Raport bieżący nr 19/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...) Czytaj dalej

2017
03.16

Raport bieżący nr 18/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2017
03.16

Raport bieżący nr 17/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.03.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej