2017
04.13

Raport bieżący nr 37/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego (...) Czytaj dalej

2017
04.13

Raport bieżący nr 36/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2017
04.13

Raport bieżący nr 35/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2017
04.13

Raport bieżący nr 34/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.04.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.04.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2017
04.13

Raport bieżący nr 33/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych (...) Czytaj dalej

2017
04.10

Raport bieżący nr 32/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.04.2017 r. w związku z nabyciem instrumentów finansowych Opcji Inwestycyjnych spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z (...) Czytaj dalej

2017
04.06

Raport bieżący nr 31/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 06.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2017
04.06

Raport bieżący nr 30/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.04.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu (...) Czytaj dalej

2017
04.06

Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 06.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Załączniki:

2017
04.05

Raport bieżący nr 28/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2017 z dnia 04.04.2017 r. informuje, że w dniu 05.04.2017 r. Emitent zaoferował spółce PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS0000657016_ do objęcia wszystkie (...) Czytaj dalej