2017
05.24

Raport bieżący nr 44/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Oddziale ELKOP S.A. w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.
Zarząd jedocześnie (...) Czytaj dalej

2017
05.15

Raport bieżący nr 43/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 15.05.2017 r. Emitent uzyskał od pożyczkobiorcy przedterminową spłatę Umowy pożyczki zawartej ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako pożyczkobiorcą.

Emitent informuje, że (...) Czytaj dalej

2017
05.12

Raport bieżący nr 42/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 12.05.2017 r. Emitent uzyskał od pożyczkobiorcy przedterminową spłatę dwóch Umów pożyczek zawartych ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako pożyczkobiorcą.

Emitent (...) Czytaj dalej

2017
05.10

Raport kwartalny Q 1/2017

Czytaj więcej >>

2017
05.09

Raport bieżący nr 41/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.05.2017r. w związku z wykupem Opcji Inwestycyjnych przez spółkę PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku, o którym to wykupie Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 02.05.2017 (...) Czytaj dalej

2017
05.08

Raport bieżący nr 40/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.05.2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 304/17 w przedmiocie rejestracji w Depozycie 5.999.999 akcji na okaziciela serii B Spółki.

Po (...) Czytaj dalej

2017
05.05

Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za IQ2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 05.05.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.03.2017 r. odpisu z (...) Czytaj dalej

2017
05.05

Raport bieżący nr 38/2017

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta.

Emitent informuje, że omyłkowo (...) Czytaj dalej

2017
05.02

Raport bieżący nr 37/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 05.04.2017r. informuje, że sesja notowań akcji Spółki, która odbyła się na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie w dniu 02.05.2017r. była dziesiątą (...) Czytaj dalej