2017
06.30

Raport bieżący nr 58/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 590.001 (...) Czytaj dalej

2017
06.20

Raport bieżący nr 55/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 20.06.2017 roku.

Załączniki:

2017
06.20

Raport bieżący nr 54/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.06.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2017
06.13

Raport bieżący nr 52/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2017
06.09

Raport bieżący nr 51/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o., w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2017
06.09

Raport bieżący nr 50/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2017
06.09

Raport bieżący nr 49/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2017
06.09

Raport bieżący nr 48/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2017
06.09

Raport bieżący nr 47/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 06 lipca 2017 r. na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego (...) Czytaj dalej

2017
06.01

Raport bieżący nr 45/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 5.999.999 (...) Czytaj dalej