2017
07.06

Raport bieżący nr 60/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku.

Załączniki:

2017
07.06

Raport bieżący nr 59/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej