2017
08.23

Raport bieżący nr 65/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji (...) Czytaj dalej

2017
08.23

Raport półroczny P 2017

Czytaj więcej >>

2017
08.18

Raport bieżący nr 64/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta, niniejszym informuje akcjonariuszy Spółki, iż zdarzenie opisane w (...) Czytaj dalej

2017
08.18

Raport bieżący nr 63/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 955/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w (...) Czytaj dalej

2017
08.08

Raport bieżący nr 62/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.08.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 08.08.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej