2017
09.29

Raport bieżący nr 68/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2017 r. powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej _societas europaea – SE_ dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów (...) Czytaj dalej

2017
09.21

Raport bieżący nr 67/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że z dniem 21.09.2017 r. w życie weszła uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.06.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez (...) Czytaj dalej