2017
10.31

Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za 3Q2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 31.10.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.09.2017 r. odpisu z (...) Czytaj dalej

2017
10.20

Raport bieżący nr 70/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 20.10.2017 r. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Martyna (...) Czytaj dalej

2017
10.10

Raport bieżący nr 69/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu raportu bieżącego nr 68/2017 z dnia 29.09.2017 r. informuje, że w dniu 10.10.2017 r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent (...) Czytaj dalej