2017
12.29

Raport bieżący nr 82/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2017 opublikowanego dnia 27.12.2017 r., niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedterminowej spłaty (...) Czytaj dalej

2017
12.27

Raport bieżący nr 80/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2017 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: (...) Czytaj dalej

2017
12.21

Raport bieżący nr 79/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 73/2017, 74/2017 oraz 77/2017 Spółki, niniejszym podaje do wiadomości publicznej swoje stanowisko w zakresie planowanego połączenia, w drodze przejęcia przez ELKOP S.A. (...) Czytaj dalej

2017
12.15

Raport bieżący nr 77/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.
W łączeniu wezmą udział:
1. Spółka przejmująca – (...) Czytaj dalej

2017
12.12

Raport bieżący nr 76/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ELKOP S.A. na posiedzeniu w dniu 12.12.2017 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z (...) Czytaj dalej