2018
01.31

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2018 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał (...) Czytaj dalej

2018
01.03

Raport bieżący nr 2/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 03.01.2018 (...) Czytaj dalej

2018
01.03

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018 roku.

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.
Liczba (...) Czytaj dalej