2018
02.19

Raport bieżący nr 4/2018

Zarząd ELKOP S.A. zsiedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 19.02.2018 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: (...) Czytaj dalej