2018
04.27

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.04.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
04.27

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.04.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
04.26

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji (...) Czytaj dalej

2018
04.26

Raport bieżący nr 11/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, informuje, że w dniu 25.04.2018 r. do spółki wpłynęły rezygnacje 4 członków Rady Nadzorczej Emitenta, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz, Sekretarza Rady Nadzorczej Pani (...) Czytaj dalej

2018
04.16

Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.04.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
04.16

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w związku z treścią Zarządzenia Zastępczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy NR NPII.4131.4.58.2018 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym (...) Czytaj dalej

2018
04.10

Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., niniejszym informuje, że w dniu 10.04.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedterminowej spłaty (...) Czytaj dalej