2018
06.26

Raport bieżący nr 34/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., oraz raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 32/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 31/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
06.25

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.06.2018 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018 r. jest (...) Czytaj dalej

2018
06.25

Raport bieżący nr 29/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.06.2018r. zwarł jako pożyczkodawca ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą Aneks do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 07.03.2018r. o zawarciu której Emitent informował (...) Czytaj dalej

2018
06.18

Raport bieżący nr 28/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 18.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego (...) Czytaj dalej

2018
06.18

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 18.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
06.06

Raport bieżący nr 26/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ELKOP S.A. na posiedzeniu w dniu 06.06.2018 r., wybrała Firmę Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2018
06.05

Raport bieżący nr 25/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2018 r., Rada Nadzorcza w dniu 05.06.2018 r. na posiedzeniu postanowiła o powołaniu Komitetu (...) Czytaj dalej