2018
07.20

Raport bieżący nr 40/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. na podstawie którego akcje Emitenta zostały zakwalifikowane do Listy Alertów GPW, Zarząd (...) Czytaj dalej

2018
07.18

Raport bieżący nr 39/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 18.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
07.12

Raport bieżący nr 38/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
07.12

Raport bieżący nr 37/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2018
07.12

Raport bieżący nr 36/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
07.05

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 05.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej