2018
08.31

Raport bieżący nr 49/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 31.08.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
08.27

Raport bieżący nr 48/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r., raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 26.06.2018 r. oraz raportu bieżącego nr (...) Czytaj dalej

2018
08.27

Raport bieżący nr 47/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.08.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
08.21

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2018
08.17

Raport bieżący nr 46/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 26.06.2018 r. niniejszym informuje, że w (...) Czytaj dalej

2018
08.16

Raport bieżący nr 45/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu (...) Czytaj dalej

2018
08.08

Raport bieżący nr 44/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.09.2018 r. na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej

2018
08.07

Raport bieżący nr 43/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 73/2017, 74/2017, 77/2017, 79/2017 oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta prawa (...) Czytaj dalej

2018
08.01

Raport bieżący nr 42/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 w sprawie rejestracji zmian statutu Spółki niniejszym informuje, że w związku ze zmianą siedziby Spółki zmianie również uległ adres siedziby (...) Czytaj dalej

2018
08.01

Raport bieżący nr 41/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.08.2018 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 01.08.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej