2018
09.28

Raport bieżący nr 65/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi
z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2018 r., oraz rezygnacja Pana Damiana Patrowicz złożoną w dniu 28.09.2018r. z (...) Czytaj dalej

2018
09.28

Raport bieżący nr 64/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 września 2018 r., postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej:
– Pana Adama Stachowicz

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 6 (...) Czytaj dalej

2018
09.28

Raport bieżący nr 63/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28.09.2018 (...) Czytaj dalej

2018
09.28

Raport bieżący nr 62/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.09.2018 roku.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
(...) Czytaj dalej

2018
09.26

Raport bieżący nr 61/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 26.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
09.25

Raport bieżący nr 60/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 25.09.2018 r. do Spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu.

Emitent (...) Czytaj dalej

2018
09.14

Raport bieżący nr 57/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 13.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
09.13

Raport bieżący nr 56/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2018, nr 29/2018, nr 30/2018 oraz nr 50/2018 w sprawie zawartych przez Emitenta ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ umów pożyczek, Emitent informuje, że (...) Czytaj dalej

2018
09.07

Raport bieżący nr 54/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
09.07

Raport bieżący nr 53/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej