2018
11.22

Raport bieżący nr 79/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.12.2018 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) Czytaj dalej

2018
11.22

Raport bieżący nr 78/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie o zwołanie Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki (...) Czytaj dalej

2018
11.19

Raport bieżący nr 77/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 19.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
11.13

Raport bieżący nr 76/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej

2018
11.13

Raport bieżący nr 75/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
11.13

Raport bieżący nr 74/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 13.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
11.07

Raport bieżący nr 73/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 07.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
11.07

Raport bieżący nr 72/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 07.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
11.07

Raport bieżący nr 71/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r.,
w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS (...) Czytaj dalej

2018
11.02

Raport bieżący nr 70/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 02.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej