2018
12.31

Raport bieżący nr 94/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 88/2018, oraz nr 91/2018 w sprawie zawarcia przez Emitenta ze spółką ATLANTIS SE w Płocku _KRS 0000728463_ umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. oraz zawarcia w dniu 19.12.2018 (...) Czytaj dalej

2018
12.28

Raport bieżący nr 92/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca – (...) Czytaj dalej

2018
12.19

Raport bieżący nr 91/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 19.12.2018 r. pomiędzy Emitentem oraz spółką ATLANTIS SE w Płocku KRS 0000728463, zawarta została umowa przewłaszczenia nieruchomości (...) Czytaj dalej

2018
12.19

Raport bieżący nr 90/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.

Załączniki:

2018
12.19

Raport bieżący nr 89/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.12.2018 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2018
12.14

Raport bieżący nr 88/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2018 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS SE w Płocku KRS 0000728463 jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. jest (...) Czytaj dalej

2018
12.14

Raport bieżący nr 87/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 14.12.2018 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia (...) Czytaj dalej

2018
12.14

Raport bieżący nr 86/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r., w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia (...) Czytaj dalej

2018
12.11

Raport bieżący nr 84/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r.,
w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS (...) Czytaj dalej

2018
12.07

Raport bieżący nr 83/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.01.2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej