2019
02.19

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w dniu 19.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
o powołaniu z dniem 01.03.2019 r., Panią Annę Kajkowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP S.A.

Życiorys zawodowy:
(...) Czytaj dalej

2019
02.04

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 (...) Czytaj dalej

2019
02.04

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 (...) Czytaj dalej