2019
04.19

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd ELKOP SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 19.04.2019 r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy (...) Czytaj dalej

2019
04.03

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu
5 marca 2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 6 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, (...) Czytaj dalej