2019
06.27

Raport bieżący nr 25/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.06.2019r. Emitent zawarł ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000594728_ dwie umowy na mocy której spółka FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. (...) Czytaj dalej

2019
06.27

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27.06.2019 r., Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE na kolejną kadencję, niniejszym informuje, (...) Czytaj dalej

2019
06.27

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 21 – 26 ZWZ z dnia 27.06.2019 r. postanowiło o powołaniu (...) Czytaj dalej

2019
06.27

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 r.

Załączniki:

2019
06.27

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2019 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2019
06.26

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 26.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
06.21

Raport bieżący nr 18/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 21.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej