2019
08.21

Raport bieżący nr 30/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – (...) Czytaj dalej

2019
08.19

Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za pierwsze półrocze 2019 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 23.08.2019 r., Zarząd Emitenta (...) Czytaj dalej

2019
08.12

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 27/2019 niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 09 września 2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego (...) Czytaj dalej

2019
08.12

Raport bieżący nr 27/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.08.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh oraz umieszczenie
w jego porządku obrad następujących (...) Czytaj dalej

2019
08.07

Raport bieżący nr 26/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. niniejszym informuje, że w dniu 07.08.2019 r. w związku z rezygnacją przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu, Emitent nabył prawo użytkowania (...) Czytaj dalej