2019
09.26

Raport bieżący nr 39/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 26.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
09.20

Raport bieżący nr 38/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
09.20

Raport bieżący nr 37/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej

2019
09.20

Raport bieżący nr 36/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2019
09.17

Raport bieżący nr 35/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.09.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 180 _5819_ pod pozycją 47626 ukazało się na wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania (...) Czytaj dalej

2019
09.16

Raport półroczny P 2019

Czytaj więcej >>

2019
09.09

Raport bieżący nr 34/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 r.

Załączniki:

2019
09.09

Raport bieżący nr 33/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.09.2019 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej