2019
11.29

Raport kwartalny Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do (...) Czytaj dalej

2019
11.18

Raport bieżący nr 45/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2019 r. Emitent zawarł ze spółką NOWY Wiatr Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 _KRS 0000636582_, umowę powiernictwa, której (...) Czytaj dalej

2019
11.18

Raport bieżący nr 44/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 18.11.2019 r. na mocy porozumienia zawartego ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji w Płocku KRS 0000657016, NIP (...) Czytaj dalej

2019
11.05

Raport bieżący nr 42/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 02 grudnia 2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej